Om Agrinet

Agrinet er et netværk med fokus på karriere- og kompetenceudvikling for den nye generation af ledere og andre med tilknytning til og ambitioner for fremtidens agroindustri.

Formålet er at give medlemmerne mulighed for at skabe relationer og dele viden på tværs af branchen.

Netværket blev stiftet i 2010 af en gruppe visionære agrarøkonomer fra Jordbrugets UddannelsesCenter Århus – det tidligere Vejlby Landbrugsskole.

Efter seks år som et lokalt forankret netværk, blev det i 2016 besluttet at nationalisere det, så den nye generation af ledere og andre med ambitioner i agroindustrien fra hele landet i dag kan være medlemmer.

Why, how, what
Why: Agrinet arbejder for at dygtiggøre medlemmet i dets professionelle virke med fokus på personlige og faglige kompetencer. Agrinet arbejder tillige for at fremme nye tiltag og ideers gennemførsel blandt nuværende og potentielle medlemmer.

How: Agrinet åbner for nye indtryk og vinkler, åbner for nye samtaler mellem medlemmerne, som skaber grobund for læring og udvikling. Agrinet sætter allerede etableret viden og erfaring i spil for dem, der måtte have gavn deraf.

What: Agrinet gør det gennem en årlig konference, hvor det helt aktuelle og det der bliver aktuelt præsenteres og diskuteres mellem indledere og deltagere. Agrinet gør det gennem de-centrale netværk, som dyrker missionen med afsæt i deres særlige behov. Tillige gøres det gennem afholdelse af workshops, hvor forretningsideer tilbydes viden og erfaring fra netværket.

Værdier:

  • Respekt
  • Ansvarlighed
  • Ordentlighed

Agrinet arbejder på et fundament af dets værdi-sæt
Med respekt for det enkelte medlem og med respekt for betydningen af, at fællesskabet og det at fremme det fælles er grundpillen i missionens opfyldelse. At respektere betyder for Agrinet at forstå, at udfordre og støtte på vejen mod dygtiggørelse.

At tage ansvar betyder for Agrinet, at der er fokus på både dagligdagen og fremtiden for medlemmet. At der tænkes på den lange bane og ønsket om at være medvirkende til at fremme medlemmernes ambitioner.

Agrinet skaber værdi for medlemmer og de mennesker og organisationer som Agrinet er i samarbejde med. Udviser ordentlighed i omgangen med disse i troen på, at udvikling og succes altid kræver to tilfredse parter.

Principper:
I sit daglige virke hylder Agrinet

  • Engagement – vi går ind i tingene 100 % og med dedikation.
  • Værdiskabelse – vi bidrager til det enkeltes medlem udvikling.
  • Professionalisme – vi gør det på et højt niveau og med seriøsitet.