Bestyrelsen

 

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på foreningens årlige generalforsamling.

Hvert medlem vælges for 2 år ad gangen. Det ene år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, det næste år er 3 medlemmer på valg. Bestyrelsen konstituerer efter generalforsamlingen sig selv ved at udpege en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål.

 

Rasmus Olesen

Formand

Navn: Rasmus Olesen
Telefon: 20 94 27 66
Mail: gronlund@svineproduktion.nu

 

Christian Christensen

Næstformand

Navn: Christian Christensen
Telefon: 29 91 02 74
Mail: amstrup@ccproduktion.dk

 

Kontroller

Navn: Hielke Rolighed Wiersma
Telefon: 40 44 11 31
Mail: hielke.wiersma@gmail.com

 

Kasserer

Navn: Kent Porup
Telefon:20 65 18 24
Mail: k.porup@hotmail.com

 

Bestyrelsesmedlem

Navn: Kristian Mortensen
Telefon: 40 17 43 94