Bestyrelsen

 

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på foreningens årlige generalforsamling.

Hvert medlem vælges for 2 år ad gangen. Det ene år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, det næste år er 3 medlemmer på valg. Bestyrelsen konstituerer efter generalforsamlingen sig selv ved at udpege en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål.

 

Rasmus Olesen

Formand

Navn: Rasmus Olesen
Telefon: 20 94 27 66
Mail: gronlund@svineproduktion.nu

 

Næstformand

Navn: Kristian Mortensen
Telefon: 40 17 43 94
Mail: Kristian@bolskov.dk

 

 

Christian Christensen

suppleant

Navn: Christian Christensen
Telefon: 29 91 02 74
Mail: amstrup@ccproduktion.dk

 

Kasserer

Navn: Kent Porup
Telefon:20 65 18 24
Mail: k.porup@hotmail.com

 

Bestyrelsesmedlem

Navn: Katrine Siersted
Telefon:28 70 93 38
Mail: katrinesiersted@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem

Navn: Emil Kjær Blaabjerg
Telefon:22 12 83 47
Mail: emil_1785@hotmail.com